Turbolator je element ugrađen po cijeloj duljini serpentine sa specifičnim otvorima koji je tako projektiran da razbija linijski tok cirkulirajućeg fluida u samoj serpentini. Na taj način postiže se bitno povećanje brzine izmjene topline između ugrađenog izmjenjivača topline i sanitarne vode. 

Usporedite

izbriši sve