Od 1. siječnja 2018. godine stupila je na snagu Uredba br. 2015/1188 kojom se utvrđuju minimalni zahtjevi za energetsku učinkovitost uređaja za grijanje.

Svaki konvektor, s mogućnošću zidne ugradnje mora postići minimalno 38% Sezonske energetske učinkovitosti.

Električni konvektor Conveco Cloud ima najveću moguću 40% Sezonsku energetsku učinkovitost. To se duguje  zbog elektroničkog termoregulatora s tjednim programatorom i ugrađenim ERP povezanim značajkama: Otvoreni prozor, Prilagodljiv početak i upravljanje preko interneta.

Usporedite

izbriši sve