Izjava o zaštiti, povjerljivosti i nepovredivosti osobnih podataka kandidata za posao (u skladu s GDPR-om)

 

Kao dio svake procedure izbora osoblja, "ТЕSY" OOD ("Društvo") prikuplja i obrađuje osobne podatke koji se odnose na kandidate za posao. Društvo se angažira da bude transparentno što se tiče načina na koji prikuplja i koristi te podatke i ispunjava svoje obveze da štiti podatke.

Koje ćemo informacije prikupljati?

"ТЕSY" OOD prikuplja skup podataka o Vama. Što uključuje:

Društvo prikuplja skup podataka o Vama. Što uključuje:

·         Vaše ime, adresu i detalje za kontakt uključujući e-mail adresu i broj telefona;

·         detalje o stečenim kvalifikacijama, umećima, profesionalnom iskustvu i radnom stažu;

·         informacije o Vašim pravima da radite u Bugarskoj;

·         na ulazu i zajedničkim prostorijama "ТЕSY"-a OOD vrši se video nadzor u cilju obezbeđivanja bezbednih uslova rada zaposlenima u Društvu i radi zaštite njihovih zakonskih prava i interesa, kao i radi obezbeđivanja neophodne prevencije zločina; video nadzor je svugdje označen informacijskim pločama u skladu sa zahtjevima GDPR-a;

Društvo može prikupljati ove informacije na različite načine. Tako, na primjer, podaci se mogu sadržati u molbi za prijem u radni odnos, životopisima ili rezimeima, mogu da budu dobiveni iz Vaše putovnice ili drugih osobnih dokumenata, ili da su prikupljeni tijekom audicije ili drugog oblika ocjenjivanja.

Također možemo prikupljati osobne podatke o Vama od trećih strana, na primjer od bivših poslodavaca u vezi s preporukama za posao. Te informacije ćemo od trećih strana tražiti tek nakon što Vama bude upućena ponuda za posao, a mi ćemo sa svoje strane Vas obavijestiti o tim poduzetim akcijama.

Podatke ćemo čuvati na različitim mjestima, uključujući i u registraciji Vaših kandidatura, u sustavima za upravljanje ljudskim resursima i drugim informacijskim sustavima (uključujući e-mail).

 

Zašto "ТЕSY" OOD obrađuje osobne podatke?

Moramo obrađivati osobne podatke kako bismo poduzeli neophodne akcije u vezi s Vašim zahtjevom prije nego što s Vama zaključimo ugovor. Također se može dogoditi da moramo obrađivati Vaše podatke da bismo zaključili sam ugovor s Vama.

U nekim slučajevima podatke moramo obrađivatii kako bismo bili sigurni da se pridržavamo svojih zakonskih obveza. Tako, na primjer, naša je obveza da provjerimo da li kandidat ima pravo raditi na teritoriji Bugarske prije nego što bude zaposlen.

Društvo ima legitiman interes za obradu osobne podatke tijekom procedure izbora osoblja i vodi arhivu te procedure. Obrađivanje podataka kandidata za posao nam dozvoljava da upravljamo procedurom izbora osoblja, da procjenjujemo i utvrđujemo sposobnost kandidata za obavljivanje posla i da odlučimo kome da ponudimo posao.

Ako Vaša prijava za posao nije odobrena, Društvo može zadržati Vaše podatke u datoteci u slučaju da se u budućnosti jave mogućnosti za posao za koji biste bili prikladan kandidat. Prije nego što pristupimo proceduri pohranjivanja Vaših osobnih podataka u tu svrhu, zatražit ćemo Vašu suglasnost koju ćete moći povući u bilo kojem trenutku.

  

Tko ima pristup podacima?

Može se vršiti interna razmjena vaših informacija radi sprovođenja procedure izbora osoblja. Postupak  uključuje članove odsjeka ljudskih resursa, lica koja vode audiciju i učestvuju u procesu izbora, rukovodioce odsjeka u kojima ima slobodnih radnih mjesta i IT osoblje, ako je pristup podacima potreban za vršenje njihovih funkcija.

Nećemo s trećim licima dijeliti Vaše podatke, osim u slučaju kada je Vaša molba za prijem u radni odnos odobrena i Vam ponudimo posao. U tom slučaju možemo podijeliti Vaše podatke s bivšim poslodavcima radi dobivanja informacija o Vama, također i s licima koji su kompetentni što se tiče Vašeg minulog rada kako bismo izvršili neophodne preliminarne provjere.

 

Kako "ТЕSY" OOD štiti podatke?

Mi se prema sigurnosti Vaših podataka odnosimo odgovorno. Imamo interne politike i aktivne  mehanizme za kontrolu koji osiguravaju to da Vaši podaci neće biti izgubljeni, slučajno uništeni, korišteni nesvrsishodno ili šireni i da trećim licima izvan naših zaposlenika nisu dostupni i to kada pravilno obavljaju svoje dužnosti.

 

Na koji period "ТЕSY" OOD čuva podatke?

Ukoliko Vaša molba za posao nije odobrena, organizacija će Vaše podatke čuvati na papirnom nosaču ili u elektronskom obliku u fajlu/fascikli u roku od 6 (šest) mjeseci nakon završetka odgovarajuće procedure izbora osoblja. Ako pristanete da nam pružite Vaše podatke na papirnom nosaču ili u elektronskom obliku u fajlu/fascikli, čuvat ćemo Vaše podatke u roku od još 6 (šest) mjeseci radi eventualnih budućih mogućnosti zapošljavanja. Na kraju tog perioda ili čim jednom povučete Vašu suglasnost, Vaši podaci će biti izbrisani ili uništeni. Pri podnošenju Vašeg životopisa bit ćete upitan/a da li pristajete na to da se Vaši podaci čuvaju tijekom čitavog perioda od 12 mjeseci u svrhu razmatranja za drugu poziciju ili ne.

Ukoliko je Vaša molba za zapošljavanje odobrena, osobni podaci koji su prikupljeni u procesu izbora bit će prebačeni u Vašu radnu datoteku (na elektronski ili papirni nosač) i čuvani za vrijeme Vašeg radnog odnosa. O ovim periodima na koji će se Vaši podaci čuvati dobit ćete novi izvještaj.

 

 

Vaša prava

Kao subjekt podataka Vi imate skup prava. Vi možete:

·         da ostvarite pristup i dobijete kopiju Vaših podataka na zahtjev;

·         da zatražite da organizacija zamjeni pogrešne ili nepotpune podatke;

·         da tražite da organizacija izbriše ili da stane obrađivati Vaše podatke, na primjer podatke koji više nisu neophodni za cilj obrade;

·         da izrazite neslaganje s obradom Vaših osobnih podataka tamo gdje Društvo računa na svoj legitiman interes kao pravni osnov za obradu.

 

Ako želite ostvariti neko od ovih prava, molim kontaktirajte nas slanjem e-mail na el. poštu dpo@tesy.com.

Ako smatrate da Društvo nije poštovalo Vaša prava na zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti Komisiji za zaštitu osobnih podataka.

 

Što se dešava ako ne pružite osobne podatke?

Vi niste subjekt zakonske ili ugovorne obveze pružanja podataka Društvu za vrijeme izbora osoblja. Usprkos tome, ako ne pružite informacije, možda nećemo moći da obradimo Vašu molbu pravilno ili uopće.