POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Dana 25. svibnja 2018. za sve države članice EU-a stupila je na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation -"GDPR"). To vrijedi izravno i u Bugarskoj kao svaki nacionalni zakon i pokriva prava i obveze administratora, obrađivača i subjekte osobnih podataka; neke pojedinosti se rješavaju dodatno i po bugarskom Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Svi korisnici na www.tesy.com  su subjekti osobnih podataka i imaju drugačija prava u tom smislu. Ova politika ima za cilj da objasni nešto više o sigurnosnim načelima i osobnim podacima korisnika na www.tesy.com, o našim  odgovornostima kao administratora osobnih podataka i za mjere, koje poduzimamo, kako bi se  pobrinuli da ne dopuštamo upotrebu vaših podataka bez znanja tko i u kojem cilju ih koristi ili bez mogućnosti prigovora ili povlačenja vašeg pristanka za njihovu obradu. Politika neće ostati ista cijelo vrijeme dok postoji naša web stranica; pošto digitalizacija napreduje i regulacija odnosa, u svezi sa obradom osobnih podataka se razvija, mi nastojimo poboljšati i neprekidno usklađivati naše postupke s ovim razvojem, koji će zauzvrat pronaći odraz u politici. TESI se strogo pridržava važećih propisa u sferi zaštite podataka tijekom bilo koje procedure u svezi sa obradom osobnih podataka, koja se obavlja putem web stranice.

 

Ova Politika privatnosti vrijedi samo za www.tesy.com  no ne i za pojedinačne web stranice i treće strane, do kojih ti podaci mogu doći preusmjeravanjem ili na drugi sličan način od www.tesy.com . U tim slučajevima, TESI nema kontrolu nad obradom podatke od trećih strana i ne može jamčiti zaštitu i privatnost Vaših osobnih podataka.

 

Ova politika je odobrena od strane direktora tvrtke „TESI“d.o.o. dana 25.05.2018.g. i uređuje obradu osobnih podataka putem www.tesy.com.

 

Možete se obratiti odgovornoj osobi za zaštitu osobnih podataka u tvrtki „TESI“, u svezi bilo kakve nejasnoće koja se odnosi na provedbu ove politike ili ostvarivanje vaših prava na dpo@tesy.com.

 

Ključni pojmovi

 

"Osobni podaci" - ovo su sve informacije koje se odnose osobno na vas - posjetitelja / korisnika naše web stranicu ili softverske aplikacije i koje samostalno ili u kombinaciji s drugim informacijama mogu nam pomoći da utvrdimo vaš identitet ili da povežemo vaše korisničko ponašanje s određenim uređajem, iz kojeg pristupate našoj web stranici.

 

„Subjekt osobnih podataka" – to ste Vi, korisnik na www.tesy.com.

 

"Obrada osobnih podataka" – to su sve radnje koje obavljamo ili možemo učiniti s vašim osobnim podacima, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na njihovo prikupljanje, analizu, skladištenje, uništavanje itd.

"Administrator osobnih podataka" – „TESI“ d.o.o. (TESI), tvrtka registrirana prema zakonima Republike Bugarske, sa sjedištem i adresom uprave: Republika Bugarska, Šumen,
bul.“Madara“ k.br.48, upisana u Registar poslovnih subjekata Agencije za upise Republike Bugarska s OIB: 040029337, koja je vlasnik domena www.tesy.com. Mi odlučujemo svrhu obrade Vaših podataka, na jednom od osnova koje su predviđene zakonom; U osnovnim crtama, mi određujemo i sredstva, kojim se izvodi ova obrada - na primjer, tehnička infrastruktura i aplikacije, kojim se ostvaruje obrada.

 

"Obrađivač osobnih podataka" - ovo je treća osoba koja obrađuje vaše osobne podatke po  našem nalogu, gdje je tvrtka TESI strogo definirala  svrhu obrade, sredstva kojima se ista realizira i je izvršila provjeru dali dotična osoba ispunjava zahtjeve GDPR-a. Takav obrađivač može da bude, na primjer, agencija odgovorna za marketinšku kampanju tvrtke TESI na društvenoj mreži i izvještava o njenom uspjehu.

 

"Kolačići" ili "Cookies" su male tekstualne datoteke, koje se pohranjuju u direktorije preglednika koje koristi korisnik. Kolačići se koriste da pomažući korisnicima da učinkovito koriste web stranice i učine dostupnima određene funkcionalnosti. Kolačići igraju važnu ulogu u olakšavanju i poboljšanju upotrebljivosti web stranica i zbog toga, ako budu  izbrisani ili blokirani, pojedine web stranice ili njihove određene funkcije mogu postati nedostupne korisnicima.

 

"Usluge informacijskog društva" su usluge, koje se obično pružaju uz naknadu i na daljinu, putem korištenja elektroničkih sredstava. Primatelj takve usluga je mora izričito zatražiti. E-trgovina je također vrsta takve usluge.

 

Sigurnost i zaštita podataka

 

Tvrtka TESI poduzima potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitila vaše podatke na www.tesy.com od svim nezakonitih radnji, uključujući gubitak i neovlašteni pristup. U cilju garantiranja visoke sigurnosti, mjere se poduzimaju u dvije faze: - u fazi dizajniranja  pojedinačnih segmenata web stranice i ponuđenih usluga, kao i u fazi podrazumijevanja - kada Vi korisnik ispunite obrazac za kontakt / prijavite se primanje informativnog biltena ili na drugi sličan način. Mjere uključuju ograničavanje pristupa vašim osobnim podacima, strogo pridržavanje pravila interne politike, odgovarajuću obuku osoba, koje su odgovorne za  obradu Vaših osobnih podataka i usklađenosti s dobrim praksama, smjernicama i instrukcijama za zaštitu osobnih podataka od strane nadležna nadzornih tijela. Sve mjere podliježu redovitom pregledu i periodično se ažuriraju. Ako nastupi kršenje sigurnosti vaših osobnih podataka, mi ćemo Vas obavijestit bez nepotrebnog kašnjenja i u odgovarajućem rok nakon spoznaje,  ako postoji vjerojatnoća da bi kršenje sigurnosti Vaših osobnih podataka  moglo dovesti do visokog rizika za Vaša prava i slobodu.

Djelatnosti u obradi osobnih podataka

Vaši osobni podaci biće obrađeni u tvrtki TESI u skladu sa važećim zakonodavstvo o zaštiti podataka. Kada nas kontaktirate putem e-pošte ili ispunite obrazac / povratni obrazac na našoj web stranici, Vi se angažujete time da podatci, koje nam dostavljate, da budu točni, vjerodostojni i ažurirani. Putem www.tesy.com  tvrtka TESI prikuplja osobne podatke na sljedeći način:

• Obrazac za povratnu informaciju;

• Prijavljivanje za informativni bilten;

• Obrazac za Poslovnog partnera (Partner log in);

• Kolačići (cookies) / ostale analogne metode.

Kada posjetite web stranicu, kolačići su prikrepljuju na vaš terminalni uređaj, koji omogućavaju da se Vaše radnje ili postavke "memorišu" za određeno vrijeme. Za dodatne informacije, molimo pregledajte sadržaj naše Politike o korištenju i upravljanju kolačića.

"Posebne kategorije osobnih podataka"

Putem web stranice se sakupljaju sljedeće kategorije osobnih podataka:

Vaši osobni podaci Naši ciljevi
Ime Potrebno je da vas identificiramo i da znamo kako da Vam se obraćamo.
Kako da Vas kontaktiramo
Pružanje tražene usluge / odgovora na Vaša pitanja
Ponuda novih proizvoda i usluga
Telefon/faks/e-mail Kako da Vas kontaktiramo
Pružanje tražene usluge / odgovor na Vaša pitanja
Ponuda novih proizvoda i usluga
Podaci koji se odnose na ponašanje
korisnika na web stranici
Poboljšanje usluga i spoznaja Vaših interese i ponašanja kao korisnika, kako bismo mogli zadovoljiti vaše postavke.
Ponuda novih proizvoda i usluga.

Rok pohranjivanja i uništenje informacije

 

Osobni se podaci se pohranjuju za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe, za koju su  prikupljeni. Tvrtka TESI poduzima potrebne tehničke i organizacijske mjere za uništenje podataka, koji više nisu potrebni, osim u slučaju kada za to postoji pravna osnova za njihovu obradu na duže vremensko razdoblje; kada podnesete zahtjev za ograničavanje obrade, sukladno Vašim pravima,  detaljno navedenim niže u tekstu, ili za svrhu koja je usklađena s izvornim ciljem obrade, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

 

Zakonitost

 

Osobni podaci obrađuju se na temelju odredbi čl. 6. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka kako slijedi:

 

U slučaju, kada popunjavate Obrazac za kontakt - obrađujemo Vaše osobne podatke temeljem Vašeg pristanka i u svrhu da odgovorimo vašim specifičnim zahtjevima (npr. informacije o modelima uređaja, funkcionalnostima, pitanjima vezanim uz kupnju naših aparata i jamstveni servis, pozitivne povratne informacije i kritike itd).

 

U slučaju, kada popunjavate Obrazac za Poslovne partnere  (Partner log in) obradit ćemo  Vaše podatke u svrhu pružanja tražene usluge - imat ćete jednostavan pristup i mogućnosti  preuzimanja datoteka sa servisnom dokumentacijom (crteži, rezervni dijelovi, njihove cijene i slike, električne šeme, upute za uporabu).

 

U slučaju, ako unesete Vaš e-mail za Upis za dobivanje informacionog biltena, mi ćemo smatrati taj postupak  kao utvrđeni akt, kojim Vi izričete svoju slobodno danu, konkretnu, informiranu i nedvosmislenu izjavu o Vašoj suglasnosti da obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu dobivanja informacionog biltena o našim proizvodima i uslugama.

 

Vi možete povući Vašu suglasnost, nakon čega tvrtka TESI neće Vam slati informacione materijale, osim ako izričito ponovo na date Vašu suglasnost o tome, tako što ponoво upišete Vaš e-mail u obrazac. Možete otkazati Vašu suglasnost, tako što pratite link u primljenom e-mailu s informativnim materijalima ili na dpo@tesy.com.

 

Ako niste sigurni na koju osnovu obrađujemo vaše osobne podatke, uvijek nas možete pitati, kao i o točnom načinu, na koji ste dali vašu suglasnost.

 

Obrada na temelju legitimnog interesa tvrtke TESI ili treće osobe i prigovori na tu obradu

 

TESI obrađuje vaše podatke na temelju suglasnosti i u svrhe obavljanja usluge, koju ste zatražili putem funkcionalnosti na www.tesy.com . Kada vaša suglasnost odnosno pristanak nije zatražen i isti nije dat u svrhu određene obrade, ili ista nije neposredno potrebna za  izvršenje usluge koju ste zatražili, najvjerojatnije imamo osnove za naš legitimni interes ili legitimni interes treće strane, koji smo procijenili da neće naštetiti vaše pravo privatnosti osobnih podataka. Takva prosudba uvijek će biti dokumentirana od naše strane i slijedit će određene kriterije i argumente. Vi imate pravo da se upoznate s ključnim trenutcima iste na Vaš zahtjev, a također i da podnesete prigovor, da, s obzirom na osobitosti vaše konkretne situacije, relevantna obrada osobnih podataka utječe na Vaše pravo na privatnost i / ili zaštitu osobnih podataka znatnije od one, koja je predviđena. U tim slučajevima, mi ćemo razmotriti Vaš prigovor i daćemo naše obrazloženo mišljenje o prihvaćanju ili odbijanju istog u roku od 10 dana radnih dana. Sa ulaganjem prigovora na ovu obradu, možete koristiti Vaše pravo na podnošenje prigovora i za gore navedeno u tekstu. Prigovor nam možete uputiti na našu adresu dpo@tesy.com.

 

Otkrivanje podataka Trećim stranama

 

TESI neće otkrivati osobne podatke trećim stranama, osim kada je to neophodno da bi se zaštititi vitalni interesi Vas / druge fizičke osobe ili u svrhe poštivanje zakonske obveze, koja se odnosi na tvrtku TESI, kao administratora osobnih podataka.

 

TESI ne prenosi osobne podatke, prikupljene putem www.tesy.com u treće zemlje ili međunarodne organizacije izvan Europske unije.

 

Vaša prava

 

Kao subjekt podataka i potrošač/ korisnik www.tesy.com  imate sljedeća prava:

 

a. Pravo na informacije

 

Pored gore navedenih podataka, morate imati na umu, da niste objekt automatiziranog odlučivanje, ali obavljamo profiliranje u svrhu evaluacije solventnosti. Prema važećim zakonima u sferi zaštite osobnih podataka, imate prava navedena u nastavku, a mi se obvezujemo da ćemo odgovoriti na bilo koji od vaših zahtjeva u 1- mjesečnom roku od dana primitka zahtjeva i bez dodatne naplate. U slučaju pojave činjeničnih ili tehničkih poteškoća za pravodobno izvršenje takvih zahtjeva, rok za provedbu može se produljiti za još 2 mjeseca, o čemu ćete biti obaviješteni u roku do mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva.

 

b. Pravo pristupa

 

Možete zatražiti potvrdu dali i koji Vaši osobni podatci se obrađuju, kao i pristup tim podacima.

 

Sve informacije, komunikacije i radnje vezane sa vašim pravima se obavljaju i pružaju besplatno. Kada su zahtjevi korisnika očito neosnovani ili pretjerani, posebice zbog svoje ponovljivosti, tvrtka TESI može ili nametnuti razumnu naknadu, tako što se uzmu u obzir administrativni troškovi za pružanje informacija ili komunikacije ili poduzimanja traženih  radnji.

 

c. Pravo korigiranja

 

Ako obrađujemo nepotpune ili neistinite Vaše osobne podatke, možete zatražiti njihovo korigiranje ili dopunjavanje u bilo kojem trenutku.

 

d. Pravo na brisanje

 

Možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

 

• osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

• Povlačite svoju suglasnost, na temelju koje se izvodi obrada podataka i nema druge pravne osnove za obradu;

• Smatrate da su Vaši osobni podaci nezakonito obrađivani.

 

Imajte u vidu, da mogu postojati i drugi razlozi, koji bi spriječili trenutno brisanja Vaših osobnih podataka, kao što su zakonski uređene obveze pohrane, neokončani sudski postupci, osnivanje, izvršenje ili obrana sudskih zahtjeva itd.

 

e.  Pravo na ograničavanje obrade

 

Možete zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podatka,  ako:

 

• Osporavate točnost osobnih podataka, za razdoblje, koje nam omogućuje provjeru vjerodostojnosti osobnih podataka;

• obrada je nezakonita, ali ne želite Vaši osobne podaci da budu obrisani, a umjesto toga zahtijevate ograničenje njihove uporabe;

• više nam nisu potrebni Vaši osobni podaci u svrhu obrade, ali Vi ih tražite u svrhu ustanovljavanja, ostvarivanja ili zaštite zakonskih pretenzija;

• uložili ste prigovor protiv obrade podataka očekujući provjeru dali zakonite osnove tvrtke

TESI za obradu podataka imaju prednost nad Vašim interesima.

 

U slučaju ako zatražite ograničenje obrade osobnih podataka, obavijestit ćemo Vas prije opoziva ograničenje obrade istih.

 

f. Pravo prenosivosti podataka

 

Možete zatražiti podatke koje ste nam ustupili da vam budu predočeni u strukturiranim, uobičajenim i strojno čitljivom formatu, kada su zadovoljena istovremeno dva uvjeta:

 

• Obrada konkretnih podataka temelji se na danom pristanku ili na temelju ugovora; i

• obrada se obavlja na automatizirani način.

 

g. Pravo prigovora

 

Imate pravo, u bilo koje vrijeme i na temelju, koji se odnosi na Vašu konkretnu situaciju, da uputite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, a koje se temelji na legitimnom interesu ili je to neophodno za obavljanje zadaća od javnog interesa ili ostvarivanje službene ovlasti, u slučaju, ako su takve pružene tvrtki TESI, uključujući profiliranje, na temelju tih osnova.

 

Kada ste dali svoj pristanak na obradu podataka u svrhu izravnog marketinga, Vi imate pravo u bilo kojem trenutku da uložite prigovor na obradu osobnih podataka, bez da navodite  razlog o tome.

 

h. Pravo na podnošenje žalbe

 

Ako smatrate da smo kršili primjenjive zakone o privatnosti prilikom obrade Vaših podataka i zbog toga smo povrijedili Vaša prava, molimo kontaktirajte nas. Naravno, također imate pravo uložiti žalbu nadzornom tijelu. U Bugarskoj, to je Komisija za zaštitu osobnih podataka.

 

Rješavanje sporova i primjenjivi zakon

 

U slučaju spora, primjenjivi zakon je zakon Republike Bugarske a nadležni sud - odgovarajući sud u Sofiji.

 

Svi sporovi između tvrtke TESY-a i korisnika na www.tesy.com  u svezi sa osobnim podacima mogu se riješiti pregovorima između stranaka. U malo vjerojatnom slučaju   pravnog spora, isti treba uputiti Komisiji za zaštitu osobnih podataka ili izravno nadležnom  sudu u Sofiji.

 

Ažuriranje

 

Politika o privatnosti stupit će na snagu dana, koji je naveden na početku, a ista se može naknadno mijenjati. Ažurirana Politika stupa na snagu u dan objavljivanja na www.tesy.com  Ako posjetite www.tesy.com  nakon promjene Politike, bićete pod obvezom nove Politike o privatnosti.

 

Za daljnje informacije, kao i u svezi sa ostvarivanjem Vaših prava, možete nas kontaktirati na dpo@tesy.com