U ECO Smart radnom režimu, zahvaljujući specijalno razrađenom i instaliranom softveru, smanjuju se troškovi električne energije bez smanjenja količine zagrijane vode i komfora korisnika. Kako se to ostvaruje? Instalirani softver elektroničkog upravljanja, poput vještačkog intelekta, autonomno prati i memorira navike korisnika i stvara raspored pomoću kojeg upravlja radom uređaja na način da osigura sanitarnu vruću vodu upravo tada kada je potrebna. Ugrađeni algoritam omogućava brzu promjenu rasporeda ili incidentno tuširanje. Režim ECO SMART omogućava i ručnu intervenciju i jednokratno zagrijavanje do maksimalne temperature bez promjene utvrđenog rasporeda rada (BOOST).

**Nije primjenjivo za BelliSlimo Lite, BelliSlimo Lite Dry i BiLight Smart

Usporedite

izbriši sve