AquaThermica Compact

 

2 Proizvodi

 

Zidno postavljeni toplinska pumpa zrak-voda za proizvodnju tople vode za domaćinstvo s kapacitetom od 100 i 150 litara. Ekološki prihvatljiv proizvod koji radi s obnovljivim izvorima energije što rezultira nižim emisijama CO2.

Video

 

Vidite više

AquaThermica Compact
AquaThermica Eco

AquaThermica Eco

 

4 Proizvodi

 

AquaThermica Eco je serija podnih dizalica topline zrak-voda za proizvodnju potrošne tople vode, koja uključuje modele obujma 200 i 260 litara sa i bez izmjenjivača topline, boljih performansi i energetske učinkovitosti.

 

Vidite više

AquaThermica

 

4 Proizvodi

 

AquaThermica je toplinsku pumpu zrak-voda za kućnu toplu vodu. Asortiman AquaThermica uključuje modele od 200 i 260 litara sa i bez izmjenjivača topline.

 

Vidite više

AquaThermica