AquaThermica Compact

 

2 Proizvodi

 

Zidno postavljeni toplinska pumpa zrak-voda za proizvodnju tople vode za domaćinstvo s kapacitetom od 100 i 150 litara. Ekološki prihvatljiv proizvod koji radi s obnovljivim izvorima energije što rezultira nižim emisijama CO2.

 

Vidite više

AquaThermica Compact
AquaThermica

AquaThermica

 

4 Proizvodi

 

AquaThermica je grijač vode za toplinsku pumpu zrak-voda za kućnu toplu vodu. Asortiman AquaThermica uključuje modele od 200 i 260 litara sa i bez izmjenjivača topline.

 

Vidite više