* Potvr_eno istraživanje pod odre_enim uvjetima okoline, koje je proveo akreditirani me_unarodno priznati laboratorij. Virus influence A virus A/
PR8/34 H1N1. Bakterija Staphylococcus albus 8032. Sve informacije na tesy.bg
** Potvr_eno istraživanje pod odre_enim uvjetima okoline koje provodi me_unarodno priznati akreditirani laboratorij. Studija utjecaja elektricnog
konvektora na ispuštanje štetnih tvari (ozona).

AirSafe je inovacija koju je razvio TESY koja pruža zdravije kućno okruženje uništavajući viruse i bakterije u zraku.

Tehnologija kombinira energiju koju emitira UVA modul s energijom grijaćeg elementa.

AirSafe je potpuno bezopasan za ljude, kućne ljubimce i biljke jer UVA svjetlost prirodno postoji u atmosferi.

AirSafe je idealno rješenje za obitelji s djecom, alergičare i sve one koji žele bolju higijenu zraka u svom domu.

FinEco Glass Cloud sa AirSafe funkcijom (CN 06)

Električni konvektor sa staklenom pločom, internet kontrolom i AirSafe funkcijom.

Usporedite

izbriši sve