Misija iVizija

Misija

Mi smo usmjerili svoje srce i dušu da donesemo toplinu u Vaš život.

Vizija

Usmjerili smo naše cijleve na razinu, da budemo prepoznatljivi lider u inovacijama i dizajnu na globalnoj razini u području grijanja vode i riješenjima za grijanje.

Više komfora-jednostavno jednim dodirom

Vrijednosti

Strast

Mi smo stranstveni tim entuzijasta, profesionalaca sa ambicioznim ciljevima .Pokazujući na primjeru, stvaramo kulturu da inspirira ljude da otrče milju više.

Ulažemo naša srca i umove u sve kako bi prihvatili dinamične promjene.

Inovacija

Ljudi u TESY su otvoreni, spremni na učenje i nadahnuti za stvaranje.

Izazivajuči status quo, koristimo najnovije tehnologije u vrhunskoj funkcionalnosti i impresivnom dizajnu.

Povjerenje

Zajednička vizija u otvorenosti i integritetu, temeljna je vrijednost u dugoročnom partnerstvu sa Tesy.

Pružajući podršku, lojalnost i poverenje, mi nudimo pouzdane proizvode i kvalitetnu uslugu i servis poštujući svakog pojedinačno.